<address id="7ibi2"></address>
  1. <code id="7ibi2"></code>
  2. <code id="7ibi2"></code>

   <mark id="7ibi2"></mark>

   • SUPPORT
   • Code
   • Quality
   • customer_service_china
   • FAQs
   • Instruction
   • Customer Service Center
   • Customer Service Center

   使用說明書

   您能通過下載下面的PDF文檔來了解各款機芯的操作方法。

   如需獲得腕表的機芯號碼,請查詢腕表背面的標示。(如圖示)

   • 步驟一. 確認腕表型號。
   • 步驟二. 選擇語言。
   • 步驟三. 點選機芯號碼的第一個數字,然后找到您腕表的機芯號碼。
   时时彩为什么先赢后输
   <address id="7ibi2"></address>
   1. <code id="7ibi2"></code>
   2. <code id="7ibi2"></code>

    <mark id="7ibi2"></mark>

    <address id="7ibi2"></address>
    1. <code id="7ibi2"></code>
    2. <code id="7ibi2"></code>

     <mark id="7ibi2"></mark>